KONTAKT FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNING
08 - 428 450 20 eller info@caselaw.se

VI DRIVER DITT CASE MED KOMPETENS,
ENGAGEMANG OCH RESULTAT

ALEXANDRA WENCKERT
ALEXANDRA WENCKERT
Advokat / delägare

Alexandra tog sin jur.kand. vid Stockholms Universitet år 2000. Hon studerade även juridik vid Queen Mary College, University of London i ett utbytesprogram. Därefter tog hon en Masters of Law (LL.M.) inom bank-och finansrätt vid University of Sydney.

Efter detta arbetade Alexandra under flera år på den affärsjuridiska byrån Advokatfirman Vinge med bland annat finansrätt och företagsöverlåtelser. År 2007 bytte hon inriktning till humanjuridik och främst brottmål genom att först tjänstgöra som tingsnotarie vid domstol och sedan arbeta på brottmålsbyrå, nu som delägare på CASE brottmålsadvokater.

Tel: +46 (0) 70 994 87 46
Email: alexandra.wenckert@caselaw.se

MIRIAM ENGSTRÖM
MIRIAM ENGSTRÖM
Advokat / delägare

Miriam tog sin jur. kand. vid Stockholms Universitet år 2007. Hon studerade även straffrätt och mänskliga rättigheter vid National University of Singapore som utbytesstudent. Därefter tog hon en Masters of Law (LL.M.) vid University of California i San Francisco år 2008.

Efter detta arbetade Miriam med affärsjuridik på advokatbyrån Simpson Thacher and Barlett i New York. Sedan hon blev advokat i maj år 2012 har hon uteslutande arbetat med humanjuridik och främst brottmål, nu som delägare på CASE brottmålsadvokater.

Tel: +46 (0) 70 003 94 34
Email: miriam.engstrom@caselaw.se

MISSTÄNKT FÖR BROTT

MISSTÄNKT FÖR BROTT

Som misstänkt för brott har du alltid laglig rätt att ha en advokat vid din sida. Ju förr desto bättre.

Du kan kontakta någon från CASE närsomhelst under processen men allra helst bör du kontakta oss så snart du blivit misstänkt för ett brott och/eller kallats till polisförhör för att vara säker på att dina rättigheter tillvaratas på bästa sätt.

Under polisförhör finns risk att du som misstänkt uttrycker dig på ett sätt som kan misstolkas och/eller att det du säger blir felaktigt antecknat. Som din advokat ser vi detta, reder ut, förtydligar och undviker missförstånd som kan få negativa konsekvenser för dig.

Vi biträder dig genom hela rättsprocessen och eventuell rättegång.

Du har rätt att själv bestämma vilken advokat du vill ha, vilket du kan meddela polisen redan vid dina första kontakter med dem. Om du vill ha en advokat från CASE behöver du inte ens ha kontaktat oss innan, meddela bara polisen detta.

Begär en advokat från CASE!

UTSATT FÖR BROTT

UTSATT FÖR BROTT

Som utsatt för ett brott har du många gånger rätt att få stöd av ett målsägandebiträde.

Du kan kontakta någon från CASE närsomhelst under processen men allra helst bör du kontakta oss så snart du blivit offer för ett brott för att vara säker på att dina rättigheter tillvaratas på bästa sätt.

Som målsägandebiträde hjälper vi dig och tryggar dig genom hela rättsprocessen och eventuell rättegång samt upprättar eventuella skadestånd.

Du har rätt att själv bestämma vem du vill ha som målsägandebiträde vilket du kan meddela polisen redan vid dina första kontakter med dem. Om du vill ha en advokat från CASE behöver du inte ens ha kontaktat oss innan, meddela bara polisen detta.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

UPPDRAG

UPPDRAG

Vi är specialister på brottmål och åtar oss uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Vi åtar oss också uppdrag som offentliga biträden för enskilda gentemot myndigheter i mål om tvångsvård (LVU, LVM och LPT) och asylrätt, samt som ombud i familjemål.

Med gedigen specialistkompetens och erfarenhet inom våra arbetsområden samt personligt engagemang tillvaratar vi dina rättigheter. Vi ser möjligheterna och kämpar för dig och ditt CASE.

Vårt kontor finns i Stockholm men vi arbetar runtom i hela Sverige.

KOSTNAD

KOSTNAD

Om du är misstänkt för brott och har rätt till en offentlig försvarare bekostas detta i först hand av staten. Om du döms kan du under vissa omständigheter bli återbetalningsskyldig till staten.

Om du blivit utsatt för brott och har rätt till målsägandebiträde eller är part i ett ärende avseende LPT, LVM eller LVU, eller är asylsökande, och har rätt till offentligt biträde bekostas detta av staten.

Om du är part i ett familjerättslig mål har du ofta möjlighet att få ersättning för dina ombudskostnader via rättsskydd eller rättshjälp vilket vi på CASE hjälper dig att ansöka om.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning.

Citatikon
"Don't raise your voice. Improve your case."